Пульсоксиметр Masimo Rad-97+НІАД

Приліжковий портативний пульсоксиметр з розширеними можливостями моніторингу за рахунок підтримки технології Raibow SET та неінвазивного вимірювання артеріального тиску

Технологія Masimo SET забезпечує точну та безперервну інформацію про стан пацієнта в реальному часі навіть при його рухах та низькій перфузії. Дані у вигляді числових показників та хвильових форм відображаються на сенсорному дисплеї, швидко налаштовуються та конфігуруються з урахуванням клінічної ситуації у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії

Параметри мониторингу

Базові

 • сатурація (SpO2) – насичення гемоглобіну крові киснем
 • ЧП – частота пульсу
 • Pi – індекс перфузії
 • Pleth – плетизмограма
 • АТ – артеріальний тиск

Розширені

При розширенні програмного забезпечення можливий неінвазивне вимірювання показників гемодинаміки, гемоглобіну та покращений контроль оксигенації:

 • PVi – індекс варіабельності плетизмограми
 • SpHb – загальний гемоглобін
 • SpMet – метгемоглобін
 • SpCO – карбоксигемоглобін
 • SpOC – об’ємний вміст кисню в крові
 • ORi – індекс резерву кисню
 • RRa – акустичне вимірювання частоти дихання
 • RRp – частота дихання за плетизмограмою

Можливості підвищення клінічної ефективності

Індекс варіабельності плетизмограми (PVi)

Відображає зміни таких фізіологічних показників як тонус судин, об’єм циркулюючої крові та внутрішньогрудний тиск. Сприяє діагностиці гострої гіповолемії, невідповідності об’єму циркулюючої крові ємності судинного русла і може бути інструментом оцінки ефективності інфузійної терапії.

Неінвазивний моніторинг гемоглобіну (SpHb):

Показники загального гемоглобіну в динаміці сприяють виявленню прихованих кровотеч, гострої та хронічної анемії, артеріальної гіпоксемії.

Клінічні дослідження підтвердили, що контроль SpHb допомагає уникнути необгрунтованих гемотрансфузій та знизити витрати на використання донорської крові.

Вимірювання рівня метгемоглобіну (SpMet)

Допомагає оцінити рівень метгемоглобіну в крові і сприяє більш ранньому виявлення та усунення прихованої реакції на багато широко використовуваних препаратів

Визначення концентрації карбоксигемоглобіну (SpCO)

Сприяє ранньому виявленню та запобіганню сильного отруєння організму чадним газом

Індекс резерву кисню (ORi)

Перший у світі параметр неінвазивного та безперервного моніторингу статусу оксигенації пацієнта в діапазоні помірної гіпероксії (PaO2 >100 та ≤200 мм рт. ст). Насичення артеріальної крові киснем, яке вимірюється за допомогою неінвазивної пульсоксиметрії, не дозволяє проводити оцінку в зоні гіпероксії через згладжування кривої дисоціації оксигемоглобіну. Використання індексу ORi забезпечує: розширену візуалізацію під час преоксигенації перед інтубацією, попереднє попередження про загрозу десатурації, моніторинг кисневого резерву при титруванні у пацієнтів, які отримують додатковий кисень

Вимірювання об’ємного вмісту кисню в крові (SpOC)

Акустичне вимірювання частоти дихання (RRa)

Діагностує на ранній стадії дихальну недостатність та незадовільний стан пацієнта

Частота дихання за плетизмограмою (RRp)

Частота дихальних рухів, виміряна за змінами плетизмографічної кривої


Універсальність та ергономічність для полегшення роботи медперсоналу

Rad-97 використовується як приліжковий, портативний та транспортний пульсоксиметр. Дисплей з високою роздільною здатністю та сенсорним керуванням дозволяє швидко налаштовувати необхідні параметри моніторингу, працювати з окремими трендами шляхом їх переміщення, розширення або згортання.

При зміні положення монітора зображення автоматично повертається, забезпечуючи зручне розміщення даних.

Конфігурація певних параметрів та тривог у профілі пацієнта. Можливість швидкого вибору із попередньо налаштованих профілів оптимального для конкретної клінічної ситуації.

Неінвазивне вимірювання артеріального тиску у пацієнтів усіх вікових груп. Режим вимірювання НІАД: з автоматичним інтервалом (від 2 до 90 хвилин) або зі статичним інтервалом, коли вимірювання виконуються один за одним протягом зазначеного часу (5 або 10 хвилин).

Збереження даних тренду до 24 годин. Користувач може створювати до 20 знімків екрана і завантажувати їх як файли .png на USB-пристрій.

Передача даних моніторингу в EMR та системи зв’язку.

Автономна робота від повністю зарядженої батареї протягом 7 годин.