Пульсоксиметр
Masimo Rad-97 З НІАД neo

Виробник:
Masimo
Країна:

Приліжковий портативний пульсоксиметр з розширеними можливостями моніторингу за рахунок підтримки технології Raibow SET та неінвазивного вимірювання артеріального тиску

Технологія Masimo SET забезпечує точну та безперервну інформацію про стан пацієнта в реальному часі навіть при його рухах та низькій перфузії. Дані у вигляді числових показників та хвильових форм відображаються на сенсорному дисплеї, швидко налаштовуються та конфігуруються з урахуванням клінічної ситуації у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, пологовому залі та при внутрішньолікарняному транспортуванні.

Параметри мониторингу

Базові

 • сатурація (SpO2) – насичення гемоглобіну крові киснем
 • ЧП – частота пульсу
 • Pi – індекс перфузії
 • плетизмограма
 • АТ – артеріальний тиск

Розширені

При розширенні програмного забезпечення можливий неінвазивне вимірювання показників гемодинаміки, гемоглобіну та покращений контроль оксигенації:

 • PVi – індекс варіабельності плетизмограми
 • SpHb – загальний гемоглобін
 • SpMet – метгемоглобін
 • SpCO – карбоксигемоглобін
 • SpOC – об’ємний вміст кисню в крові
 • ORi – індекс резерву кисню

Можливості підвищення клінічної ефективності

Індекс варіабельності плетизмограми (PVi)

Відображає зміни таких фізіологічних показників як тонус судин, об’єм циркулюючої крові та внутрішньогрудний тиск. Сприяє діагностиці гострої гіповолемії, невідповідності об’єму циркулюючої крові ємності судинного русла і може бути інструментом оцінки ефективності інфузійної терапії.

Неінвазивний моніторинг гемоглобіну (SpHb):

У динаміці сприяють виявленню прихованих кровотеч, гострої та хронічної анемії, артеріальної гіпоксемії. Клінічні дослідження підтвердили, що контроль SpHb допомагає уникнути необґрунтованих гемотрансфузій та знизити витрати на використання донорської крові

Вимірювання рівня метгемоглобіну (SpMet)

Внаслідок деяких видів гострих хімічних отруєнь

Визначення концентрації карбоксигемоглобіну (SpCO)

Дає швидку та надійну інформацію про ступінь отруєння чадним газом

Індекс резерву кисню (ORi)

Перший у світі параметр неінвазивного та безперервного моніторингу статусу оксигенації пацієнта в діапазоні помірної гіпероксії (PaO2 >100 та ≤200 мм рт. ст). Насичення артеріальної крові киснем, яке вимірюється за допомогою неінвазивної пульсоксиметрії, не дозволяє проводити оцінку в зоні гіпероксії через згладжування кривої дисоціації оксигемоглобіну. Використання індексу ORi забезпечує: розширену візуалізацію під час преоксигенації перед інтубацією, попереднє попередження про загрозу десатурації, моніторинг кисневого резерву при титруванні у пацієнтів, які отримують додатковий кисень


Універсальність та ергономічність для полегшення роботи медперсоналу

 • Сенсорний дисплей дозволяє швидко налаштовувати необхідні параметри моніторингу, працювати з окремими трендами шляхом їх переміщення, розширення чи згортання.
 • Індивідуальна конфігурація параметрів і тривог у профілі пацієнта. Можливість вибору в екстреній клінічній ситуації найбільш придатного із попередньо створених профілів.
 • Неінвазивне вимірювання артеріального тиску проводиться автоматичному режимі (через встановлені часові проміжки від 2 до 90 хвилин) або зі статичним інтервалом (вимірювання виконується щоразу протягом 5 або 10 хвилин).
 • Передача даних моніторингу в EMR та системи зв’язку.