LED лампи для фототерапії

На 1-му тижні життя жовтяниця виявляється у 25-50% доношених і у 70-90% недоношених новонароджених. У більшості випадків причиною гіпербілірубінемії є невідповідність між нормальною продукцією білірубіну і обмеженою здатністю до його виведення, що пов’язано з відносною незрілістю ферментативних систем печінки дитини Також вона може бути обумовлена гемолітичною хворобою новонароджених та іншими причинами

Білірубін – один з кінцевих продуктів катаболізму протопорфіринового кільця гема, – накопичуючись в організмі у великій кількості, викликає жовте забарвлення шкіри, слизових оболонок. Некон’югований білірубін, що утворюється з гема, може кумулюватися і в мозку, обумовлюючи або транзиторну неврологічну дисфункцію, або перманентне ураження нейронів мозку (ядерна жовтяниця)

У доношених новонароджених жовтяниця з’являється при рівні білірубіну 85 мкмоль/л, а у недоношених – понад 120 мкмоль/л

Малотоксичний водорозчинний ізомер білірубіну – люмірубін, який виводиться з організму дитини нирками, утворюється під дією світла синього кольору з довжиною хвилі від 425 до 475 нм. Тому, основним та найбільш ефективним методом лікування гіпербілірубінемій вважається фототерапія

LED лампы BiliLux та Bilibluelight

Лампи фототерапії BiliLux з сучасною LED-технологією та інтуїтивно зрозумілим управлінням є одним з найкращих приладів для лікування гіпербілірубінемій

LED-технологія, з можливістю регулювання інтенсивності опромінювання, дозволяє досягнути більш ефективної терапії за значно коротший період часу. Лампа економна в експлуатації, має мінімальний рівень шуму та довготривалий час ефективної експлуатації світлодіодів (50 тисяч годин)

Опромінювання пацієнта проводиться синім світлом з оптимальною довжиною хвилі 460 – 490 нм та високою інтенсивністю в межах від 35 до 75 мкВт/см2/нм

Додатково прилад оснащений оглядовим світлом

Лампа встановлена на спеціальній стійці, яка дозволяє точно регулювати положення випромінювача. Також лампу можна встановлювати на кришку кувеза.

Лампи фототерапії Bilibluelight з сучасною LED-технологією та інтуїтивно зрозумілим управлінням є одним з найкращих приладів для лікування гіпербілірубінемій

LED-технологія, з можливістю регулювання інтенсивності опромінювання, дозволяє досягнути більш ефективної терапії за значно коротший період часу. Лампа економна в експлуатації, має мінімальний рівень шуму та довготривалий час ефективної експлуатації світлодіодів (40 тисяч годин)

Опромінювання пацієнта проводиться синім світлом з оптимальною довжиною хвилі 440 – 480 нм та високою інтенсивністю опромінювання в межах від 21 до 51 мкВт/см2/нм

Лампа встановлена на спеціальній стійці, яка дозволяє точно регулювати положення випромінювача. Також лампу можна встановлювати на кришку кувеза