Апарат ШВЛ
Hamilton T1

Виробник:
Hamilton
Країна:
Швейцарія

Апарат ШВЛ Hamilton-T1

Апарат ШВЛ експертного класу для проведення протективної респіраторної підтримки пацієнтів усіх вікових груп. Призначений для використання при транспортуванні пацієнтів: на рятувально-транспортних засобах, літаках, вертольотах або кораблях; для внутрішньолікарняного транспортування; у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії

Завдяки вбудованій високопродуктивній турбіні транспортний апарат ШВЛ HAMILTON-T1 є абсолютно незалежним від стисненого повітря. Це значно знижує масу обладнання та економить місце, оскільки немає необхідності транспортувати балони стисненого повітря або компресор, що дозволяє перевозити на значну відстань пацієнтів, які потребують інвазивної або неінвазивної респіраторної підтримки

Час роботи від двох акумуляторів понад 9 годин

HAMILTON-T1 відповідає стандартам EN 794-3 та ISO 10651-3 для апаратів ШВЛ, що використовуються у відділеннях інтенсивної терапії та при транспортуванні, EN 1789 для карет швидкої медичної допомоги, а також EN 13718-1 та RTCA/DO-160G для повітряних суден

Режими роботи

Базові

 • ASV – адаптивна підтримуюча вентиляція, при якій розрахунок оптимальних параметрів здійснюється з урахуванням найменшої роботи дихання та мінімальних дихальних зусиль пацієнта
 • з керуванням за тиском (PCV+, PSIMV+, PSIMV+ з функцією PSync, SPONT)
 • з керуванням за цільовим об’ємом, адаптивна вентиляція з керуванням за тиском (APVcmv/(S)CMV+, APVsimv/SIMV+
 • підтримка об’ємом (VS) – забезпечує контрольовані за об’ємом вдихи з перемиканням на видих за потоком для пацієнтів зі спонтанним диханням
 • неінвазивні (NIV, NIV-С/В) з компенсацією витоків (IntelliTrig)
 • режим СЛР – для продовження вентиляції при проведенні серцево-легеневої реанімації

Опціональні

 • інтеллектуальний режим INTELLiVENT-ASV
 • двофазні (DuoPAP, APRV) – з контролем за тиском і можливістю збереження спонтанного дихання на нижньому та верхньому рівнях тиску
 • оксигенотерапія з високою швидкістю потоку (HiFlowO2)
 • вентиляція легень у немовлят
 • неінвазивна вентиляція у немовлят (nCPAP-PС)

Інтелектуальна вентиляція

«Інтелектуальні» режими створені для інтерактивної підтримки стану «респіраторного комфорту» та орієнтовані на якнайшвидше «відлучення» пацієнта від респіратора. Вони грунтуються на стратегії захисту легень та відповідають сучасній концепції протективної вентиляції

У цих режимах апарат ШВЛ автоматично, за принципом зворотного зв’язку, аналізує стан легеневої механіки пацієнта та основні параметри зовнішньої вентиляції. На підставі цих даних він забезпечує підтримку заданого дихального та/або хвилинного об’єму вентиляції за допомогою найбільш безпечних параметрів ШВЛ (Pinsp, Psupport, ЧД тощо)

В режимі ASV, для досягнення заданої мети, на підставі показників легеневої механіки, автоматично розраховується обов’язкова апаратна хвилинна вентиляція, визначаються найбільш оптимальний і мінімально можливий інспіраторний керований або підтримуючий тиск та частота дихання

Режим ASV відрізняється простотою в управлінні за рахунок мінімальної кількості регульованих параметрів елімінації CO2 – «%ХвОб» і оксигенації – «PEEP/CPAP» та «Кисень». Є універсальним і може застосовуватися як для повністю керованої ШВЛ, так і для допоміжної вентиляції

Стратегії захисту легень

Автоматичне застосування стратегій захисту легень у режимі ASV

 • мінімізує ризики поширених ускладнень, таких як «АвтоPEEP», баро та волюмотравми
 • запобігає апное, тахіпное, вентиляції мертвого простору та надмірно глибокому вдиху
 • стимулює спонтанне дихання пацієнта

INTELLiVENT-ASV

опція

У режимі INTELLiVENT-ASV апарат автоматично регулює параметри вентиляції на основі заданих лікарем цільових значень PetCO2 і SpO2, а також ідеальної маси пацієнта, яка розраховується при введенні статі та зросту. Діапазон цільових значень можна вибрати зі встановлених за умовчанням, з урахуванням стану пацієнта (нормальні легені, ОРДС, хронічна гіперкапнія, ушкодження мозку) та при необхідності відкоригувати вручну, виходячи з клінічної оцінки

Апарат безперервно контролює показники оксигенації та елімінації СО2, одержувані за допомогою пульсоксиметрії та капнографії, від моменту інтубації пацієнта до екстубації. Оптимальні параметри вентиляції визначаються на основі найменшої роботи дихання та мінімальних дихальних зусиль пацієнта за допомогою перевіреного алгоритму ASV. При покращенні стану хворого апарат ШВЛ поступово зменшує підтримку тиском та ініціює тести спонтанного дихання (ТСД) відповідно до автоматичного протоколу “Швидке відлучення”


Спеціальні технології

Функція IntelliTrig

Забезпечує ініціацію вдиху на основі заданої чутливості тригера незалежно від витоків та патерну дихання

Функція сумісності голосового клапана

Застосовується при інвазивній вентиляції легень дорослих та дітей у режимах: PCV+, PSIMV+ та SPONT

Волюметрична капнографія

опція

Інструмент для підвищення якості та ефективності механічної вентиляції легень пацієнта. Доповнює моніторинг пацієнта щодо метаболізму та співвідношення вентиляція/перфузія (V/Q), а також надає інформацію про однорідність або неоднорідність легень

Пульсоксиметрія

опція

Забезпечує комплексний моніторинг функціонального насичення киснем гемоглобіну в артеріальній крові та виводить на екран відповідні показники, а також дані, пов’язані з нею

Контролер IntelliCuff

опція

Автоматично підтримує оптимальні параметри тиску в манжеті ендотрахеальної трубки протягом усього періоду вентиляції, що знижує ризик травми трахеї, мікроаспірації та розвитку нозокоміальної вентилятор-асоційованої пневмонії


Безперервний моніторинг та управління даними

Усі апарати Hamilton мають однаковий інтерфейс користувача Ventilation Cockpit

На дисплеї традиційно відображаються дані у вигляді цифрових значень, кривих та петель. Клінічними дослідженнями доведено, що числові показники та діаграми не є оптимальною формою подання медичної інформації. Тому в системі Ventilation Cockpit складні дані відображаються у вигляді інтуїтивно зрозумілих графіків: “Динамічні легені”, “Стан вентиляції”, “ASV Графік”. Графічне відображення та візуалізація інтегрованих даних, допомагає лікарям виявляти та лікувати побічні респіраторні проблеми швидше

Тренди за вибраним окремим або кількома параметрами за період від 1 до 72 годин зберігаються в пам’яті апарата з можливістю роздрукування знімка екрана, передачі даних на монітор пацієнта або систему управління даними