Апарат ШВЛ Hamilton-MR1

Повнофункціональний апарат ШВЛ високого класу для проведення протективної респіраторної підтримки пацієнтів усіх вікових груп. Призначений для використання у відділенні МРТ із напруженістю статичного магнітного поля на 1,5 та 3,0 Тесла, а також для внутрішньолікарняного транспортування хворих від палати пацієнта до кабінету МРТ з використанням тих самих режимів вентиляції та налаштувань

Вбудований датчик магнітного поля TeslaSpy постійно вимірює рівні напруженості та повідомляє про перевищення порогових значень безпеки апарату ШВЛ за допомогою жовтого та червоного індикаторів, а також звукових сигналів

Апарат встановлений на спеціальний візок, безпечний для МРТ, з автоматичним гальмом та страхувальним тросом

Режими роботи

Базові

 • ASV – адаптивна підтримуюча вентиляція, при якій розрахунок оптимальних параметрів здійснюється з урахуванням найменшої роботи дихання та мінімальних дихальних зусиль пацієнта
 • з керуванням за тиском (PCV+, PSIMV+, PSIMV+ з функцією PSync, SPONT)
 • з керуванням за цільовим об’ємом, адаптивна вентиляція з керуванням за тиском (APVcmv/(S)CMV+, APVsimv/SIMV+
 • неінвазивні (NIV, NIV-С/В) з компенсацією витоків (IntelliTrig)
 • оксигенотерапія з високою швидкістю потоку (HiFlowO2)

Опціональні

 • двофазні (DuoPAP, APRV) – з контролем за тиском і можливістю збереження спонтанного дихання на нижньому та верхньому рівнях тиску
 • вентиляція легень у немовлят
 • неінвазивна вентиляція у немовлят (nCPAP-PС)

Інтелектуальна вентиляція

«Інтелектуальні» режими створені для інтерактивної підтримки стану «респіраторного комфорту» та орієнтовані на якнайшвидше «відлучення» пацієнта від респіратора. Вони грунтуються на стратегії захисту легень та відповідають сучасній концепції протективної вентиляції.

У цих режимах апарат ШВЛ автоматично, за принципом зворотного зв’язку, аналізує стан легеневої механіки пацієнта та основні параметри зовнішньої вентиляції. На підставі цих даних він забезпечує підтримку заданого дихального та/або хвилинного об’єму вентиляції за допомогою найбільш безпечних параметрів ШВЛ (Pinsp, Psupport, ЧД тощо)

В режимі ASV, для досягнення заданої мети, на підставі показників легеневої механіки, автоматично розраховується обов’язкова апаратна хвилинна вентиляція, визначаються найбільш оптимальний і мінімально можливий інспіраторний керований або підтримуючий тиск та частота дихання

Режим ASV відрізняється простотою в управлінні за рахунок мінімальної кількості регульованих параметрів елімінації CO2 – «%ХвОб» і оксигенації – «PEEP/CPAP» та «Кисень». Є універсальним і може застосовуватися як для повністю керованої ШВЛ, так і для допоміжної вентиляції

Стратегії захисту легень

Автоматичне застосування стратегій захисту легень у режимі ASV

 • мінімізує ризики поширених ускладнень, таких як «АвтоPEEP», баро та волюмотравми
 • запобігає апное, тахіпное, вентиляції мертвого простору та надмірно глибокому вдиху
 • стимулює спонтанне дихання пацієнта

Спеціальні технології

Функція IntelliTrig

Забезпечує ініціацію вдиху на основі заданої чутливості тригера незалежно від витоків та патерну дихання

Функція сумісності голосового клапана

Застосовується при інвазивній вентиляції легень дорослих та дітей у режимах: PCV+, PSIMV+ та SPONT

Датчик TeslaSpy

Апарат ШВЛ HAMILTON-MR1 використовує вбудований датчик TeslaSpy для постійного контролю стану навколишнього магнітного поля. На передній панелі пристрою розміщено три індикатори (зелений, жовтий і червоний), що інформують, чи відповідають рівні напруженості магнітного поля прийнятним межам

Якщо індикатор блимає зеленим, рівень напруженості є безпечним. Підвищені рівні напруженості магнітного поля позначаються спочатку жовтим, а потім миготливим червоним індикатором, а також сигналами тривоги, що не відключаються


Безперервний моніторинг та управління даними

Усі апарати Hamilton мають однаковий інтерфейс користувача Ventilation Cockpit

На дисплеї традиційно відображаються дані у вигляді цифрових значень, кривих та петель. Клінічними дослідженнями доведено, що числові показники та діаграми не є оптимальною формою подання медичної інформації. Тому в системі Ventilation Cockpit складні дані відображаються у вигляді інтуїтивно зрозумілих графіків: “Динамічні легені”, “Стан вентиляції”, “ASV Графік”. Графічне відображення та візуалізація інтегрованих даних, допомагає лікарям виявляти та лікувати побічні респіраторні проблеми швидше

Тренди за вибраним окремим або кількома параметрами за період від 1 до 72 годин зберігаються в пам’яті апарата з можливістю роздрукування знімка екрана, передачі даних на монітор пацієнта або систему управління даними