Апарат ШВЛ
Hamilton C6

Виробник:
Hamilton
Країна:
Швейцарія

С6

Апарат ШВЛ Hamilton-C6

Апарат ШВЛ преміум-класу з інтелектуальними режимами вентиляції для проведення тривалої протективноі респіраторної підтримки пацієнтів усіх вікових груп у відділеннях інтенсивної терапії

Автоматичне керування респіраторною підтримкою, за принципом зворотного зв’язку,  в інтелектуальних режимах з адаптацією до мінімальної роботи зовнішнього дихання та дихальних зусиль пацієнта

Завдяки впровадженню інноваційних технологій апарат безперервно синхронізує роботу з мінімальними дихальними зусиллями пацієнта на вдиху та видиху, оцінює рекрутабельність легень у комбінації з транспульмонарним тиском, стимулює спонтанне дихання та підтримує автоматичний протокол швидкого відлучення

Режими роботи

Базові

 • INTELLiVENT-ASV – повністю автоматизоване управління вентиляцією та оксигенацією на основі фізіологічних показників хворого та цілей, заданих лікарем 
 • ASV (адаптивна підтримуюча вентиляція) – розрахунок оптимальних параметрів вентиляції проводиться з урахуванням найменшої роботи дихання та мінімальних дихальних зусиль пацієнта
 • з керуванням об’ємом та потоком ((S)CMV, SIMV)
 • з керуванням за тиском (PCV+, PSIMV+, PSIMV+ з функцією PSync, SPONT)
 • двофазні (DuoPAP, APRV) – з контролем за тиском та можливістю збереження спонтанного дихання на нижньому та верхньому рівнях тиску
 • з керуванням за цільовим об’ємом, адаптивна вентиляція з керуванням за тиском  (APVcmv/(S)CMV+, APVsimv/SIMV+
 • неінвазивні (NIV, NIV-ST, nCPAP-PS) с компенсацією витоків (IntelliTrig)
 • оксигенотерапія з високою швидкістю потоку (HiFlowO2)

Опціональні

 • вентиляція легень у новонароджених
 • неінвазивна вентиляція у новонароджених (nCPAP-PS)

Інтелектуальна вентиляція

«Інтелектуальні» режими створені для інтерактивної підтримки стану «респіраторного комфорту» та орієнтовані на якнайшвидше «відлучення» пацієнта від респіратора. Вони грунтуються на стратегії захисту легень та відповідають сучасній концепції протективної вентиляції

У цих режимах апарат ШВЛ автоматично, за принципом зворотного зв’язку, аналізує стан легеневої механіки пацієнта та основні параметри зовнішньої вентиляції. На підставі цих даних він забезпечує підтримку заданого дихального та/або хвилинного об’єму вентиляції за допомогою найбільш безпечних параметрів ШВЛ (Pinsp, Psupport, ЧД тощо)

В режимі ASV, для досягнення заданої мети, на підставі показників легеневої механіки, автоматично розраховується обов’язкова апаратна хвилинна вентиляція, визначаються найбільш оптимальний і мінімально можливий інспіраторний керований або підтримуючий тиск і частота дихання.

Режим ASV відрізняється простотою в управлінні за рахунок мінімальної кількості керованих параметрів: елімінації CO2 – «%ХвОб» і оксигенації – «PEEP/CPAP» та «Кисень». Є універсальним і може застосовуватися як для повністю керованої ШВЛ, так і для допоміжної вентиляції

INTELLiVENT-ASV

За результатами клінічних досліджень визнаний найкращим із існуючих режимів вентиляції, оскільки гарантує безпеку та комфорт пацієнта, помітно прискорює процес відлучення

У режимі INTELLiVENT-ASV апарат автоматично регулює параметри вентиляції на основі заданих лікарем цільових значень PetCO2 и SpO2, а також ідеальної маси пацієнта, яка автоматично розраховується при вказівці статі та зросту. Діапазон цільових значень можна вибрати зі встановлених за умовчанням, з урахуванням стану пацієнта (нормальні легені, ОРДС, хронічна гіперкапнія, ушкодження мозку), та при необхідності відкоригувати вручну, виходячи з клінічної оцінки

Апарат безперервно контролює показники оксигенації та елімінації СО2, одержувані за допомогою пульсоксиметрії та капнографії, від моменту інтубації пацієнта до екстубації. Оптимальні параметри вентиляції визначаються на основі найменшої роботи дихання та мінімальних дихальних зусиль пацієнта за допомогою перевіреного алгоритму ASV. При покращенні стану хворого апарат ШВЛ поступово зменшує підтримку тиском та ініціює тести спонтанного дихання (ТСД) відповідно до автоматичного протоколу “Швидке відлучення”

Стратегії захисту легень

Автоматичне застосування стратегій захисту легень в «інтелектуальних» режимах

 • мінімізує ризики поширених ускладнень, таких як «АвтоPEEP», баро та волюмотравми
 • запобігає апное, тахіпное, вентиляції мертвого простору та надмірно глибокому вдиху
 • стимулює спонтанне дихання пацієнта

Спеціальні технології

Функція IntelliSync+

Іінноваційна методика попередження асинхроній. IntelliSync+ аналізує сигнали дихальних кривих більше ста разів на секунду і виявляючи дихальні зусилля пацієнта ініціює вдих або видих замість звичайних налаштувань тригера для вдиху та видиху

Функцію IntelliSync+ можна активувати для автоматичного спрацювання тригерів вдиху та видиху або лише одного тригера

P/V Tool Pro

Інтелектуальний інструмент протективної ШВЛ P/V Tool Pro допомагає лікарю оцінити рекрутабельність легень, визначити необхідність та правильну стратегію рекрутмент-маневру. Це може мати вирішальне значення при лікуванні пацієнтів із гострим респіраторним дистрес-синдромом, оскільки дозволяє правильно налаштувати РЕЕР для протидії дерекрутменту

Комбінація P/V Tool Pro з показниками транспульмонарного тиску дозволяє проводити протективну вентиляцію з урахуванням механічних властивостей легень та грудної клітки

Транспульмонарний тиск

Fпарат визначає через вимірювання тиску стравоході і відображає їх у вигляді кривих

Стратегія вентиляції з управлінням по транспульмонарному тиску дозволяє правильно підібрати параметр PEEP з метою покращення податливості респіраторної системи та оксигенації, особливо у пацієнтів у дуже тяжкому стані. А також дозволяє у пацієнтів з тяжким ОРДС уникнути використання екстракорпоральної мембранної оксигенації та збільшити кількість пацієнтів, успішно відлучених від ЕКМО

Волюметрична капнографія

Інструмент для підвищення якості та ефективності механічної вентиляції легень пацієнта. Доповнює моніторинг пацієнта щодо метаболізму та співвідношення вентиляція/перфузія (V/Q), а також надає інформацію про однорідність або неоднорідність легень

Пульсоксиметрія

Забезпечує комплексний моніторинг функціонального насичення киснем гемоглобіну в артеріальній крові та виводить на екран відповідні показання, а також дані, пов’язані з нею

Функція IntelliTrig

Забезпечує ініціацію вдиху на основі заданої чутливості тригера незалежно від витоків та патерну дихання

Компенсація опору інтубаційної трубки (TRC)

Це функція регулювання тиску пропорційно до потоку, при якій компенсується опір в ендотрахеальній або трахеостомічній трубці з метою зниження роботи дихання пацієнта

Контролер IntelliCuff

опція

Автоматично підтримує оптимальні параметри тиску в манжеті ендотрахеальної трубки протягом усього періоду вентиляції, що знижує ризик травми трахеї, мікроаспірації та розвитку нозокоміальної вентилятор-асоційованої пневмонії


Безперервний моніторинг та управління даними

Усі апарати Hamilton мають однаковий інтерфейс користувача Ventilation Cockpit

На дисплеї традиційно відображаються дані у вигляді цифрових значень, кривих та петель. Клінічними дослідженнями доведено, що числові показники та діаграми не є оптимальною формою подання медичної інформації. Тому в системі Ventilation Cockpit складні дані відображаються у вигляді інтуїтивно зрозумілих графіків: “Динамічні легені”, “Стан вентиляції”, “ASV Графік”, карти оксигенації та елімінації СО2. Графічне відображення та візуалізація інтегрованих даних, допомагає лікарям виявляти та лікувати побічні респіраторні проблеми швидше

Тренди за вибраним окремим або кількома параметрами за період від 1 до 72 годин зберігаються в пам’яті апарата з можливістю роздрукування знімка екрана, передачі даних на монітор пацієнта або систему управління даними