Апарат ШВЛ Hamilton C3

Апарат ШВЛ високого класу для проведення протективної респіраторної підтримки пацієнтів усіх вікових груп у відділеннях інтенсивної терапії, невідкладної допомоги та для внутрішньолікарняного транспортування хворих.

Апарат у комплексі з традиційними інвазивними та неінвазивними режимами ШВЛ має інтелектуальний режим адаптивної підтримуючої вентиляції (ASV).

Режими роботи

Базові

  • ASV – адаптивна підтримуюча вентиляція, при якій розрахунок оптимальних параметрів проводиться з урахуванням найменшої роботи дихання та мінімальних дихальних зусиль пацієнта
  • з керуванням за об’ємом та потоком ((S)CMV, SIMV)
  • з керуванням за тиском (PCV+, PSIMV+, PSIMV+ з функцією  PSync, SPONT)
  • двофазні (DuoPAP, APRV) – з контролем за тиском та можливістю збереження спонтанного дихання на нижньому та верхньому рівнях тиску
  • з керуванням за цільовим об’ємом, адаптивна вентиляція з керуванням за тиском  (APVcmv/(S)CMV+, APVsimv/SIMV+
  • неінвазивні (NIV, NIV-ST) з компенсацією витоків (IntelliTrig)
  • оксигенотерапія з високою швидкістю потоку (HiFlowO2)

Опціональні

  • інтеллектуальний режим INTELLiVENT-ASV
  • вентиляція легень у новонароджених
  • неінвазивна вентиляція у новонароджених (nCPAP-PS)

Інтелектуальна вентиляція

«Інтелектуальні» режими створені для інтерактивної підтримки стану «респіраторного комфорту» та орієнтовані на якнайшвидше «відлучення» пацієнта від респіратора. Вони грунтуються на стратегії захисту легень та відповідають сучасній концепції протективної вентиляції

У цих режимах апарат ШВЛ автоматично, за принципом зворотного зв’язку, аналізує стан легеневої механіки пацієнта та основні параметри зовнішньої вентиляції. На підставі цих даних він забезпечує підтримку заданого дихального та/або хвилинного об’єму вентиляції за допомогою найбільш безпечних параметрів ШВЛ (Pinsp, Psupport, f, тощо). 

В режиме ASV, для досягнення заданої мети, на підставі показників легеневої механіки, автоматично розраховується обов’язкова апаратна хвилинна вентиляція, визначаються найбільш оптимальний і мінімально можливий інспіраторний керований або підтримуючий тиск і частота дихання.

Режим ASV відрізняється простотою в управлінні за рахунок мінімальної кількості керованих параметрів: елімінації CO2 – «%ХвОб» та оксигенації – «PEEP/CPAP» і «Кисень». Є універсальним і може застосовуватися як для повністю керованої ШВЛ, так і для допоміжної вентиляції.

Стратегії захисту легень

Автоматичне застосування стратегій захисту легень у режимі ASV мінімізує ризики поширених ускладнень, таких як «АвтоPEEP», баро та волюмотравми, запобігає апное, тахіпное, вентиляції мертвого простору та надмірно глибокому вдиху, а також стимулює спонтанне дихання пацієнта.


INTELLiVENT-ASV

опціонально

У режимі INTELLiVENT-ASV апарат автоматично регулює параметри вентиляції на основі заданих лікарем цільових значень PetCO2 і SpO2, а також ідеальної ваги пацієнта, яка розраховується автоматично при введенні статі та росту. Діапазон цільових значень можна вибрати зі встановлених за умовчанням, з урахуванням стану пацієнта (нормальні легені, ОРДС, хронічна гіперкапнія, ушкодження мозку) та за необхідності відкоригувати вручну, виходячи з клінічної оцінки.

Апарат безперервно контролює показники оксигенації та елімінації СО2, одержувані за допомогою пульсоксиметрії та капнографії, від моменту інтубації пацієнта до екстубації. Оптимальні параметри вентиляції визначаються на основі найменшої роботи дихання та мінімальних дихальних зусиль пацієнта за допомогою перевіреного алгоритму ASV. При покращенні стану хворого апарат ШВЛ поступово зменшує підтримку тиском та ініціює тести спонтанного дихання (ТСД) відповідно до автоматичного протоколу “Швидке відлучення”.


Спеціальні технології

Функція IntelliTrig

Забезпечує ініціацію вдиху на основі заданої чутливості тригера незалежно від витоків та патерну дихання.

Компенсація опору інтубаційної трубки

Це функція регулювання тиску пропорційно до потоку, при якій компенсується опір в ендотрахеальній або трахеостомічній трубці з метою зниження роботи дихання пацієнта.

P/V Tool Pro

опціонально

Інтелектуальний інструмент протективної ШВЛ P/V Tool Pro допомагає лікарю оцінити рекрутабельність легень, визначити необхідність та правильну стратегію рекрутмент-маневру. Це може мати вирішальне значення при лікуванні пацієнтів із гострим респіраторним дистрес-синдромом, оскільки дозволяє правильно налаштувати РЕЕР для протидії дерекрутменту. Комбінація P/V Tool Pro з показниками транспульмонарного тиску дозволяє отримати більш чітке уявлення про механіку легень та грудної клітки з метою можливості проведення протективної вентиляції.

Волюметрична капнографія

опціонально

В основному потоці дає найбільш точну інформацію про концентрацію CO2 у газі, який вдихається і видихається, що є важливим показником для якісної оцінки вентиляції, метаболічної активності, однорідності (неоднорідності) легень.Вона доповнює моніторинг пацієнта у відношенні метаболізму та співвідношення вентиляція/перфузія (V/Q), а також надає інформацію про однорідність або неоднорідність легень.

Пульсоксиметрія

опціонально

Забезпечує комплексний моніторинг функціонального насичення киснем гемоглобіну в артеріальній крові та виводить на екран відповідні показання, а також дані, пов’язані з нею.

Контролер IntelliCuff

опціонально

Автоматично підтримує оптимальні параметри тиску в манжеті ендотрахеальної трубки протягом усього періоду вентиляції, що знижує ризик травми трахеї, мікроаспірації та розвитку нозокоміальної вентилятор-асоційованої пневмонії


Безперервний моніторинг та управління даними

Усі апарати Hamilton мають однаковий інтерфейс користувача Ventilation Cockpit.

На дисплеї традиційно відображаються дані у вигляді цифрових значень, кривих та петель. Клінічними дослідженнями доведено, що числові показники та діаграми не є оптимальною формою подання медичної інформації. Тому в системі Ventilation Cockpit складні дані відображаються у вигляді інтуїтивно зрозумілих графіків: “Динамічні легені”, “Стан вентиляції”, “ASV Графік”. Графічне відображення та візуалізація інтегрованих даних, допомагає лікарям виявляти та лікувати побічні респіраторні проблеми швидше.

Тренди за вибраним окремим або декількома параметрами за часовий проміжок від 1 до 72 годин зберігаються в пам’яті апарата з можливістю роздруківки знімка екрана, передачі даних на монітор пацієнта або систему управління даними.